Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Egendomskatter - Reform av arvs och gåvoskatter

Remissyttrande B-remiss över Egendomsskatter - reform av arvs och gåvoskatter (SOU 2004:66) Slutbetänkande av Egendomsskattekommittén.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning