Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över En fondstruktur för innovation och tillväxt SOU 2015:64

Remissyttrande LO är positiv till att staten förbättrar finansieringsinsatserna för de behov som små och medelstora företag har och som idag i övrigt inte tillgodoses. LO är också positiv till att det sker genom samfinansiering med privat kapital. LO delar uppfattningen att staten aldrig ska ta all risk.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

  • LO efterlyser en bredare analys av möjligheterna att locka privat kapital för att delfinansiera investeringar som har hög risk och ska verka under lång tid.
  • LO saknar en mer djupgående analys av hur företagen som Fouriertransform AB och inlandsinnovation AB investerat i kommer att påverkas av att dessa fonder avvecklas.
  • LO saknar också en analys av i vilken takt och omfattning som Fondinvest AB kan använda kapitalet från Fouriertransform AB och Inlandsinnovation AB för sådana investeringar som Fondinvest AB ska genomföra.
  • LO är positiv till syftet med en demonstrationsfond.
  • LO är positiv till ett statligt lånegarantisystem där bankerna utgör distributionskanal för garantierna.