Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över En långsiktigt hållbar migrationspolitik SOU 2020:54

Remissyttrande Migration är en komplex fråga som för LO rymmer flera dimensioner. Det handlar om solidaritet, om den globala och nationella kampen för demokrati och mänskliga rättigheter, men också om villkoren i arbetslivet och om att värna och utveckla den svenska arbetsmarknads- och välfärdsmodellen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning