Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över En modell för svensk försörjningsberedskap SOU 2023 nr 50

Remissyttrande LO välkomnar det huvudsakliga förslaget kring inrättandet av en funktion med ansvar för den nationella samordningen av försörjningsberedskapen, nämligen att en nationell försörjningsanalys avseende Sveriges samlade behov av försörjningsviktiga varor och tjänster ska tas fram.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning