Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över En ny statistik över hushållens tillgångar och skulder SOU 2022 nr 51

Remissyttrande LO tillstyrker utredningens förslag att framställa ny statistik över hushållens tillgångar och skulder.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • LOs bedömning är att den detaljeringsgrad på statistikinsamlingen som föreslås i utredningen är väl avvägd givet den samhällsekonomiska nytta den skulle ge.
  • LO tillstyrker förslaget att även inkludera pensionstillgångar i en ny statistik över hushållens tillgångar och skulder. Givet tillgångarnas speciella karaktär vill vi dock framhålla vikten av att upparbetade pensionsrätter för såväl allmän pension som tjänstepension särredovisas i statistiken.
  • LO anser att det finns ett betydande samhällsintresse i att mikrodata om hushållens tillgångar och skulder efter menprövning ska kunna lämnas ut för analys- och utredningsarbete även till andra organisationer än statliga myndigheter och till forskare. Utredningen behöver kompletteras med en analys av förutsättningarna för detta.