Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över En utvecklad arbetsgivardeklaration SOU 2023 nr 47

Remissyttrande Arbetslivskriminalitet och utnyttjande av välfärdssystemen är ett hot mot vårt samhälle och mycket skadligt för legitimiteten av vårt välfärdssamhälle. LO anser att förslagen i delbetänkandet bör genomföras då de har goda förutsättningar att motverka missbruk av socialförsäkringen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning