Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Energimyndighetens och Naturvårdsverkets rapport \"Den svenska klimatstrategins utveckling\". Kontrollstation 2008

Remissyttrande Prognosen för de svenska utsläppen av växthusgaser visar att vi sannolikt når etappmålet om fyra procents reduktion till 2010 jämfört med basåret 1990. Samtidigt pekar bedömningarna för ytterligare 10 år framåt mot sådana produktionsökningar - och därmed utsläppsökningar - inom transport-, energi- och industrisektorerna, att vi 2020 endast understiger basårets nivå med ett par procent.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning