Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön? SOU 2017:24

Remissyttrande LO delar utredningens syn att det har blivit svårare att avgöra vem som har ansvar för vad inom arbetsmiljön och att det behövs ett utvidgat rådighetsansvar när annan aktör än arbetsgivaren påverkar arbetsmiljön för den som utför arbete.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning