Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen Ds 2017:30

Remissyttrande LO välkomnar förslaget om införandet av ett lagstadgat huvudentreprenörsansvar. LO kan däremot inte tillstyrka det alternativa förslaget som presenteras i promemorian.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • LO anser att förslaget är en pragmatisk och rättssäker lösning till praktiska problem såsom de yttrar sig på arbetsplatserna.
  • LOs bedömning är att det av genomförandedirektivet (2014/67/EU) följer ett krav på att ett entreprenörsansvar ska införas i svensk rätt. Förslaget om att entreprenöransvaret föreslås gälla både utländska och svenska företag välkomnas.
  • LO anser att ett entreprenörsansvar bör införas för hela arbetsmarknaden, inte endast för bygg- och anläggningsbranschen. 
  • LO anser att den föreslagna strukturen för ansvar, där uppdragsgivaren ansvarar i första hand och där huvudentreprenören ansvar i andra hand är en lämplig lösning. Det är en klok lösning som ger incitament både hos huvudentreprenören och varje enskild uppdragsgivare att kontrollera att de underleverantörer som anlitas är seriösa.