Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart SOU 2021:98

Remissyttrande LOs principiella hållning är att regelverket på sjukförsäkringsområdet bör göras mer enhetligt och att försäkringsvillkoren för företagare och övriga försäkrade därmed på sikt likställs. Det gäller även regelverket rörande SGI i sjukförsäkringen. Inkomstslagen bör behandlas på ett likvärdigt sätt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning