Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ett modernare socialförsäkringsskydd för gravida SOU 2023 nr 23

Remissyttrande Det är viktigt för anställda i LO-yrken att graviditetspenningens regelverk fungerar väl. Den bör stärka gravidas möjlighet till anpassning eller omplacering inom ramen för sin anställning. Det finns både ekonomiska och sociala fördelar av att kunna vara kvar i arbete under graviditeten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning