Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ett trygghetssystem för alla – Nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst SOU 2023:30

Remissyttrande LO anser att inkomstbortfallsprincipen måste upprätthållas. Utredningens förslag betyder att de flesta kommer att få en SGI som beräknas på historiska inkomster. LO avstyrker därmed förslaget.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning