Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv om harmoniseringen av vissa delar av insolvensrätten

Remissyttrande LO har beretts möjlighet att inkomma med yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten (2022/0408 (COD)). Direktivförslaget kommenteras i valda delar som bedöms vara av direkt intresse för LO, dess medlemsförbund och/eller medlemmar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

Förslaget innebär omfattande förändringar av det insolvensrättsliga regelverket som påverkar alla sorters företag, företagsledare, borgenärer och arbetstagare. Trots att arbetstagare är en av de vanligaste borgenärsgrupperna vid konkurs och rekonstruktion, saknar direktivförslaget ett genomgående arbetstagarperspektiv.

I egenskap av borgenärer är det naturligtvis även viktigt för arbetstagare att de tillgängliga insolvensförfarandena är förutsägbara, snabba och effektiva för att kunna tillvarata så stora värden som möjligt. Dessa målsättningar bör däremot inte inskränka deras rättigheter som arbetstagare.

Konsekvenserna av den föreslagna regleringen är i nuläget mycket svåra att överblicka då många frågor inte berörs kring samverkan mellan olika delar av förslaget, med övrig EU-rätt eller befintlig nationell rätt.