Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa

Remissyttrande LO avstyrker kommissionens förslag till ny gemensam skattebas för företagsbeskattning (BEFIT) samt nya regler för internprissättning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning