Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Flexibla behörighetskrav till gymnasieskolans yrkesprogram

Remissyttrande För att den kommande gymnasie­reformen ska kunna få någon betydelse för utvecklingen av de yrkesför­beredande programmen, krävs att de föreslagna nationella programråden får relativt omfattande mandat och att parterna får ett faktiskt inflytande i en rad frågor. De förväntningar branschens parter har på ungdomarnas förkunskaper när de antas till ett yrkesförberedande program måste också vägas in, och inte ses som en avgränsad formfråga i utbildningssystemet. Det vore därför önskvärt att de nationella program-rådens arbete kunde komma igång, där bland annat frågeställningarna i den aktuella promemorian skulle kunna behandlas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning