Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Förslag om utvidgat växa-stöd – nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda Fi2024/01004

Remissyttrande


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning