Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Förslag om ytterligare sänkt skatt på arbetsinkomster och pension

Remissyttrande LO avstyrker både förslaget om att förstärka det ordinarie jobbskatteavdraget och förslaget om att förstärka det förhöjda grundavdraget för personer som vid årets ingång har fyllt 66 år.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning