Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över förslag på ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker med anledning av sjukdomen CoVid-19

Remissyttrande


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning