Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar under juni-augusti 2021

Remissyttrande LO anser att det finns en skadlig generell övertro på att sänkta lönekostnader skulle öka sysselsättningen och stimulera företagande.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning av LOs synpunkter

  • LO vill lyfta att utvärderingar av tidigare nedsättningar av socialavgifterna generellt visar på mycket begränsade effekter.
  • LO anser att det finns en skadlig övertro på att sänkta lönekostnader ökar sysselsättningen generellt. 
  • LO menar att förslaget tränger undan mer effektiva satsningar på sysselsättning för unga.
  • LO anser att framtida skatteförändringar bör ske inom ramen för en
  • bredare reform.

Mot bakgrund av ovanstående avstyrker LO promemorians förslag.