Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete

Remissyttrande LO tillstyrker promemorians förslag att förlänga det förstärkta stödet till och med april 2021.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning