Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga Ds 2016:14

Remissyttrande LO delar bedömningen att lönestöden utvecklingsanställning, lönebidrag och trygghetsanställning bör ges nya benämningar: lönebidrag för utveckling, lönebidrag för anställning respektive lönebidrag för trygghet (4.1). LO anser dock att en annan benämning än lönebidrag för anställning bör övervägas, dels för att tydliggöra stödets syfte och dels för att den föreslagna benämningen riskerar att skapa förvirring om huruvida de andra två formerna av lönebidrag utgår vid ett anställningsförhållande.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning