Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Funkautredningens betänkande Sänkta trösklar – högt i tak (SOU 2012:31)

Remissyttrande De arbetsmarknadspolitiska insatserna för personer med funktionsnedsättning behöver förstärkas så att fler kommer i arbete. LO ser positivt på delar av den så kallade Funka-utredningens förslag, men avstyrker stora delar mot bakgrund av bristande effektanalyser och vad LO anser vara otillräckliga förslag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning