Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Funkautredningens betänkande Sänkta trösklar – högt i tak (SOU 2012:31)

Remissyttrande Sammanfattningsvis kan LO ur ett förenklingsperspektiv se vinster med att ersätta lönebidrag, utvecklingsanställning och trygghetsanställning med de två föreslagna lönestödsformerna. Utredningen har påvisat hur de olika


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning