Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Granskning av utländska direktinvesteringar SOU 2021 nr 87

Remissyttrande LO anser att Sverige behöver ökade utländska investeringar. Ett gott investeringsklimat är viktigt för att gynna konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning