Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Grundläggande omställnings- och kompetensstöd - för flexibilitet, trygghet och omställning på arbetsmarknaden (Ds 2021:16)

Remissyttrande LO delar utredningens uppfattning att det blir allt viktigare att arbetstagare kan utveckla sin kompetens löpande under yrkeslivet och vid behov ställa om från ett arbete till ett annat. LO välkomnar därför förslaget om ett grundläggande omställnings- och kompetensstöd för dem som inte omfattas av sådant stöd via kollektivavtal.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning