Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning (Ds 2016:8)

Remissyttrande LO anser att det är bra att regeringen strävar efter att ta ett fastare grepp om ohälsofrågan. Det finns sannerligen mycket att göra för att vi ska få en rimligare och fungerande sjukförsäkring och ett arbetsliv som bättre bejakar den arbetsvilja och arbetsförmåga befolkningen faktiskt besitter. Precis som arbetsgruppen lyfter fram är det dominerande problemet inom sjukförsäkringen idag ökningen av sjukskrivningar på grund stressrelaterad och psykisk ohälsa, i synnerhet på den kvinnodominerande arbetsmarknaden och bland dem som har så kallade människonära kontaktyrken.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning