Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över I mål - vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning SOU 2022:34

Remissyttrande LO bifaller utredningens förslag att Skolverket bör få i uppdrag att i samråd med de nationella programråden tydliggöra hur de nationella yrkespaketen kan användas inom gymnasieskolans introduktionsprogram.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning