Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet (Ds 2014:30)

Remissyttrande Den grova organiserade brottsligheten ställer till med stor oreda i det svenska samhället. Att komma tillrätta med denna typ av brottslig verksamhet är i första hand en sak för samhällets rättsvårdande funktioner. Men det är också en facklig angelägenhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Den organiserade brottsligheten och dess följdverkningar drabbar LOs medlemmar hårt på flera sätt. Ofta handlar det om multikriminell verksamhet. Hot, våld, rån och narkotika blandas med svartarbete, penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet. Den skadar samhällsekonomin genom att den snedvrider konkurrensen och urholkar samhällets gemensamma resurser.