Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Kommissionens meddelande KOM (2009) 490 – Handlingsplan för rörlighet i städer

Remissyttrande LO instämmer i behovet av en gemensam handlingsplan för rörlighet i städer och vill särskilt betona nödvändigheten av att kollektivtrafiken sätts i centrum, att krav på samverkan mellan transportslagen förtydligas samt att åtgärderna i övrigt stimulerar arbetet för en både sammanhållen och hållbar transportpolitik för Europa.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning