Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över lagrådsremiss riskskatt för kreditinstitut

Remissyttrande LO har inga synpunkter på de justeringar som gjorts av förslaget i utkastet till lagrådsremiss.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning