Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Likvärdiga krav på mål och riktlinjer för alla utförare av kommunal verksamhet

Remissyttrande LO avstyrker förslagen i promemorian i sin helhet. LO anser inte att det i promemorian redovisats något behov för varför den föreslagna förändringen skulle vara nödvändig.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning