Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Månadsuppgifter – snabbt och enkelt, Betänkande av månadsuppgiftsutredningen, SOU 2011:40

Remissyttrande Utredningen har haft till uppdrag att ta fram ett förslag om att arbetsgivare med flera ska lämna uppgift om lön och skatteavdrag för löntagare (på individnivå) varje månad, så kallad månadsuppgift. Utgångspunkten för utredningens förslag är därmed att inkomster och ersättningar i inkomstslaget tjänst ska lämnas varje månad istället för varje kalenderår.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning