Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21

Remissyttrande LO har beretts möjlighet att yttra sig över den parlamentariska socialförsäkringskommitténs slutbetänkande (SOU 2015:21). LO har valt att lämna synpunkter på de delar av kommittén och de förslag som kommittén presenterar och som LO bedömer vara av särskild vikt och betydelse.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen

Yttrandet är upplagt så att LOs ställningstaganden avseende sjukförsäkringen och bättre stöd för återgång i arbete kommer först, följt av ställningstaganden avseende arbetsskadeförsäkringen. Sist ligger därmed LOs ställningstaganden om arbetslöshetsförsäkringen.

LOs yttrande över Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21 (pdf)