Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande – Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige SOU 2016:21

Remissyttrande LO delar uppfattningen att Sverige behöver skärpa och förtydliga sin klimatpolitik i syfte att bidra till FNs mål om att temperaturökningen måste stanna väl under 2 grader med strävan att begränsa den till 1,5 grader Celsius jämfört med 1900-talets början.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning