Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation SOU 2023 nr 59 och Statlig forskningsfinansiering Underlagsrapporter SOU 2023 nr 19

Remissyttrande Ambitionen att höja kvaliteten på den statsfinansierade forskningen är lovvärd, men det är oklart hur stor påverkan de nya supermyndigheterna kan ha på kvalitetsproblem vars ursprung kanske finns i lärosätena och dess resurstilldelning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning