Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, trygghet och omställning på arbetsmarknaden (Ds 2021:18)

Remissyttrande LO är mycket positiv till utredningens förslag, till stor del baserat på parternas principöverenskommelse, att införa ett omställningsstudiestöd för vuxna som är eller har varit etablerade på arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning