Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Organiserad brottslighet – förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder (SOU 2014:63)

Remissyttrande Organiserad brottslighet är en utmaning för samhället. På flera sätt. Den delen av den organiserade brottsligheten som bygger på våld och hot om våld, så kallat våldskapital, skapar otrygghet för medborgare. Utmaningen ligger också i att denna typ av brottslighet skadar medborgarnas tilltro till rätts- och samhällssystemet. Förekomsten av organiserad ekonomisk brottslighet kan verka avskräckande för investeringar och seriöst företagande. Det skadar samhällsekonomin.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Den organiserade brottsligheten har ett försprång. Ny teknik och ett allt mer internationaliserat näringsliv ökar möjligheterna till brott. Det kräver att rättsvårdande myndigheter förstärks, både med resurser och fler och bättre verktyg och metoder. Samtidigt som samhället måste sluta underlätta för brottslig verksamhet.