Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Översyn av entreprenörsansvaret SOU 2023 nr 26

Remissyttrande LO tillstyrker förslaget att bemanningsanställda inkluderas i entreprenörsansvaret.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • LO tillstyrker förslaget att stärka skyddet för utländska arbetstagare genom tydligare instruktioner till Arbetsmiljöverket att tillhandahålla information om vilka bestämmelser som gäller vid utstationering till Sverige. 
  • LO vill även göra medskicket till regeringen att Arbetsmiljöverket ska få i uppdrag att förbättra utstationeringsregistret så att det kan användas för att uppfylla tillämpningen av utstationeringslagen. Det innebär att det bland annat måste gå att följa både företagens användning av utstationering över tid, enskilda arbetstagares utstationeringsuppdrag och om en utstationerad arbetstagare ersätter en annan på samma uppdrag. En utveckling av registret bör ske i samråd med arbetsmarknadens parter.
  • LO avstyrker utredningens förslag att inte vidga entreprenörsansvaret till fler branscher. Även branscher med korta underentreprenörsled har problem med utebliven lön. 
  • LO anser att regeringen ska lämna förslag till riksdagen om ett entreprenörsansvar som gäller för hela arbetsmarknaden.