Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag DS 2015:18

Remissyttrande LO vill, trots att det ligger utanför förslagens räckvidd, poängtera att hälso- och sjukvård inte går att likställa med vilken tjänst som helst på marknaden. Hälso- och sjukvård ska erbjudas efter behov och inte efter betalningsförmåga. Nationella erfarenheter visar att system med vårdval inom primärvården har fått segregerande effekter i fråga om medborgarnas tillgång till vård. Därför är det viktigt att se till att utvecklingen av vårdvalssystem på europanivå inte går mot att utifrån kommande patienter tränger undan inhemska patienter med svagare betalningsförmåga.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning