Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Promemoria om överlämnande av ansvaret för driften av sjukhus till privata entreprenörer

Remissyttrande En bra fungerande sjukvård för alla är en viktig del av välfärdspolitiken. De kommunala och landstingskommunala verksamheterna har idag ett brett förtroende hos stora delar av befolkningen. Särskilt visar det sig i att man är nöjd med den skola eller den vård som man själv har fått. Däremot är många oroliga för hur det fungerar i allmänhet. De allra flesta anser att verksamheterna i skolan, vården och omsorgen bör betalas genom skatter och att verksamheterna ska skötas av stat eller kommun. I takt med att det blir fler privata aktörer inom de offentliga verksamheterna finns en oro för att likabehandlingen ska äventyras. Läs hela remiss-svaret här.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning