Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemoria om slopat underhållsstöd vid växelvis boende

Remissyttrande I promemorian föreslås att underhållsstöd vid växelvis boende slopas. Eftersom föräldrarna vid växelvis boende antas dela kostnaderna för barnen lika sker det ingen överföring mellan föräldrarna utan det handlar om en överföring från samhället till föräldrarna. Bakgrunden till att detta stöd idag utgår vid växelvis boende är i stor utsträckning att man har velat stimulera separerade föräldrar att välja denna form av föräldraskap, genom att ge denna grupp i princip samma möjlighet till stöd som andra särlevande föräldrar. Här kan du läsa hela remiss-svaret.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning