Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemoria om ytterligare stimulanser på hyber-området

Remissyttrande LO avstyrker båda förslagen som läggs i promemorian (förslag om skattereduktionen för reparationsarbete samt förslag om skattefri uthyrning av personliga tillgångar).


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning