Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift i Sverige

Remissyttrande LO tillstyrker Finansdepartementets förslag att återinföra en skattereduktion för fackföreningsavgifter. LO menar att även avgifter till a-kassan bör utgöra underlag för skattereduktion och anser därför att förslaget bör omfatta även detta.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning