Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian ”Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen, m m” Ds 2011:4

Remissyttrande Promemorian innehåller förslag till en ny lag, lagen om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för socialförsäkringen. Lagen föreslås ange ramarna för Inspektionen för socialförsäkringens (ISF) tillsynsverksamhet sett från integritetssynpunkt. Lagen föreslås gälla helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter och även viss manuell behandling av sådana uppgifter. Den föreslagna lagen är en speciallag i förhållande till Personuppgiftslagen (PUL) vilket innebär att PUL gäller när speciallagen inte är tillämplig.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning