Facket direkt facketdirekt.nu

LOs yttrande över promemorian En effektivare flytträtt för försäkringssparande

Remissyttrande LO har tidigare yttrat sig över de båda utredningarna, Livförsäkringsutredningen och Tjänstepensionsbeskattningsutredningen, från vilka delar av förslagen i promemorian återfinns. LO tillstyrker de föreslagna ändringarna i sin helhet men saknar några av förslagen från Tjänstepensionsbeskattningsutredningen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning