Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian En effektivare flytträtt för försäkringssparande

Remissyttrande LO har tidigare yttrat sig över de båda utredningarna, Livförsäkringsutredningen och Tjänstepensionsbeskattningsutredningen, från vilka delar av förslagen i promemorian återfinns. LO tillstyrker de föreslagna ändringarna i sin helhet men saknar några av förslagen från Tjänstepensionsbeskattningsutredningen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning