Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian En enklare ledighetslagstiftning (Ds 2009:15)

Remissyttrande Ledighetslagarna har tidigare vid ett flertal tillfällen varit föremål för utredning. Den senaste utredningen på detta område var den så kallade KNAS-utredningens betänkande Semesterlagen och övriga ledighetslagar – översyn och förenklingar (SOU 2003:54). Flera av de förslag som där las fram återfinns även i denna promemoria.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning