Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian En jobbgaranti för ungdomar

Remissyttrande LO avvisar inrättandet av en jobbgaranti för ungdomar enligt den remitterade promemorians förslag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning