Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35)

Remissyttrande Att samhällets stöd för nyanländas etablering fungerar så effektivt som möjligt är mycket angeläget. Det har gått sex år sedan mottagandet av nyanlända invandrare reformerades, och liksom påpekas i promemorian finns kritik mot regelverket. Särskilt allvarlig anser LO att Arbetsförmedlingens beskrivning av tidsödande administration är.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning