Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad

Remissyttrande LOs syn är att hela Sverige och alla medborgare ska ha goda möjligheter att använda ny digitalteknik. För att detta ska vara möjligt krävs investeringar i bredband i hela Sverige. Men också utbildningsinsatser riktade till grupper med begränsad kunskap om den digitala tekniken.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning