Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemorian FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Remissyttrande FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av FN:s generalförsamling 2006 och öppnades för undertecknande 2007 då 82 länder, däribland Sverige, undertecknade konventionen. Till konventionen hör även ett fakultativt (frivilligt) protokoll som också det är undertecknat av Sverige.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning